Phân tích tác dụng của chính sách "vườn không nhà trống" của nhà Trần. câu hỏi 3215322 – bocdau.com

Phân tích tác dụng của chính sách "vườn không nhà trống" của nhà Trần.  câu hỏi 3215322 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: anhduongpham365 Kế vườn không nhà trống được nhà Trần áp dụng trong ba cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông. … Vì thế, để thắng địch, cha ông ta đã phát huy sức mạnh tổng hợp, không chỉ đánh địch bằng tinh thần và lực lượng của cả nước, mà còn bằng “mưu, kế, thế trận”, … Đọc tiếp