nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của ấn độ thời phong kiến? ý nghĩa của những thành tựu đó câu hỏi 3215271 – bocdau.com

nêu những thành tựu văn hóa chủ yếu của ấn độ thời phong kiến? ý nghĩa của những thành tựu đó  câu hỏi 3215271 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: hlong2104103 – tư tưởng :  đạo Bà-la-môn (Hin- đu), đạo Phật. – Chữ viết: Chữ Phạn xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay ở Ấn Độ. – Văn học – nghệ thuật: Phát triển phong phú với nhiều thể … Đọc tiếp