Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?, A. Chính phủ lâm thời tư sản và chín

Câu 51: Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, ở Nga hình thành hai chính quyền song song tồn tại, đó là những chính quyền nào?, A. Chính phủ lâm thời tư sản và chín

Lời giải 1: Họ tên người giải: thanhbach92016 Câu 51: A. Chính phủ lâm thời tư sản và chính quyền Xô viết. Câu 52: D .Lật đổ chế độ phong kiến quân chủ chuyên chế. Câu 53:A. Để xóa bỏ cục diện hai chính quyền tồn tại song song. Câu 54:D. Nhân dân lao động … Đọc tiếp