Câu 31: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là, A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi., C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến. D. Đế quốc ph

Câu 31: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Đức là, A. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.		B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi., C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến.	D. Đế quốc ph

Lời giải 1: Họ tên người giải: tienganhkimdinh20192 1C. Đế quốc quân phiệt hiếu chiến. 2A. Pháp thua trận, phải bồi thường chiến phí và mất tài nguyên. 3B. Do Mĩ có nhiều nhà độc quyền về công nghiệp. 4C. Giành quyền tự chủ, phát triển kinh tế – xã hội. 5C. Phương pháp ôn … Đọc tiếp