Kể tên những đi tích, di vật của nền văn hóa Sa Huỳnh , Kể tên những di tích, di vật của nền văn hóa Chăm pa , Giúp mình với ạ

Kể tên những đi tích, di vật của nền văn hóa Sa Huỳnh , Kể tên những di tích, di vật của nền văn hóa Chăm pa , Giúp mình với ạ

Lời giải 1: Họ tên người giải: Lyan01086 Các di tích, di vật của nền văn hoá Sa Huỳnh là: chum, vò lớn, vũ khí công cụ bằng sắt, khuyên tai hai đầu thú và khuyên tai ba mấu… Các di tích, di vật của nền văn hoá Chăm-pa là:Thành Lồi, Thành Trung, nền tháp ở … Đọc tiếp