Đề tài 1: Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học- kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến. Những ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến Việt Nam, Nội dung:, + Những thành tựu lớn về văn hóa,

Đề tài 1: Những thành tựu lớn về văn hoá, khoa học- kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến. Những ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đến Việt Nam, Nội dung:, + Những thành tựu lớn về văn hóa,

Lời giải 1: Họ tên người giải: harryisthebest4 Nội dung: `+` Những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học `-`  kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến. `-`  Tư tưởng: Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến `-` Văn học: Trung Quốc … Đọc tiếp