Giúp e câu này em vote 5 sao cho, 8/ Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu

Giúp e câu này em vote 5 sao cho, 8/ Trình bày và nhận xét chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng được đề ra tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu

Lời giải 1: Họ tên người giải: Huyle20073 * Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên : – Xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì … Đọc tiếp

Giúp mình i mìnk vote năm sao cho, 9/ Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc từ năm 1941 đến ngày 2/9/1945, hãy làm sáng tỏ vai trò của chủ tịch

Giúp mình i mìnk vote năm sao cho, 9/ Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc từ năm 1941 đến ngày 2/9/1945, hãy làm sáng tỏ vai trò của chủ tịch

Lời giải 1: Họ tên người giải: hoangdieuchau495653 Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi đến thành công; với tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được tình hình thế giới, … Đọc tiếp