Không cần làm hết ạ,giúp mình vài í cũng được nhé.Mìnk vote năm sao cho, 10***/ a)Tại sao Nhật đảo chính Pháp ?, b)Hãy nêu những nét chính về tình hình thế giới

Không cần làm hết ạ,giúp mình vài í cũng được nhé.Mìnk vote năm sao cho, 10***/ a)Tại sao Nhật đảo chính Pháp ?, b)Hãy nêu những nét chính về tình hình thế giới

Lời giải 1: Họ tên người giải: xemdoan4 a) – Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nước Pháp được giải phóng. Chính phủ Đờ-Gôn trở về Pa-ri. – Ở mặt trận Thái Bình Dương, phát xít Nhật khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập … Đọc tiếp