sự thay đổi nào mang tính chất quyết địnhtrong hoạt động sản xuất của các nước đã trải qua cách mạng câu hỏi 3215813 – bocdau.com

sự thay đổi nào mang tính chất quyết địnhtrong hoạt động sản xuất của các nước đã trải qua cách mạng  câu hỏi 3215813 – bocdau.com

Lời giải 1: Họ tên người giải: tranhuy2014 Cách mạng công nghiệp hay còn gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế xã hội, văn hóa và kỹ thuật, xuất phát từ nước Anh sau đó lan tỏa ra toàn thế giới.[1] Trong thời kỳ này, nền … Đọc tiếp