Tầng lớp nào trong xã hội nước ta sẽ là thủ lĩnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt.Vì sao

Tầng lớp nào trong xã hội nước ta sẽ là thủ lĩnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho người Việt.Vì sao

Lời giải 1: Họ tên người giải: dothaonguyen8a8 Vương hầu, quý tộc sẽ là thủ lĩnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập Vì : Đây là tầng lớp có nhiều đặc quyền, đặc lợi, nắm giữ các chức vụ chủ yếu trong bộ máy chính quyền ở triều đình và các địa phương. Lời … Đọc tiếp