Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đến Việt Nam

Lời giải 1:

Họ tên người giải: BaoPDG1

`Kinh tế:

– Nông nghiệp, công nghiệp bị suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ. 

Xã hội:

– Đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ: nhà máy bị đóng cửa, công nhân không có việc làm hoặc có việc làm thì lương rất thấp; sản xuất nông nghiệp sa sút do xuất khẩu lúa gạo bị đình trệ, nông dân bị bần cùng hoá ..; đời sống của tư sản, tiểu tư sản bấp bênh,…

– Thực dân Pháp còn tăng cường chính sách thuế khóa, làm cho đời sống của nhân dân càng thêm cùng cực.

– Pháp ra sức đẩy mạnh chính sách khủng bố trắng hòng dập tắt phong trào cách mạng vừa bùng nổ.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tiennguyen94525

Danh sách các câu trả lời: Kinh tế:

– Nông nghiệp, công nghiệp bị suy sụp, xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

* Xã hội:

– Đời sống của các tầng lớp nhân dân vô cùng cực khổ: nhà máy bị đóng cửa, công nhân không có việc làm hoặc có việc làm thì lương rất thấp; sản xuất nông nghiệp sa sút do xuất khẩu lúa gạo bị đình trệ, nông dân bị bần cùng hoá…; đời sống của tư sản, tiểu tư sản bấp bênh,…

– Thực dân Pháp còn tăng cường chính sách thuế khóa, làm cho đời sống của nhân dân càng thêm cùng cực.

Đọc thêm  Tiếng Anh Văn Chuyên Ngành Dược, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Dược

– Pháp ra sức đẩy mạnh chính sách khủng bố trắng hòng dập tắt phong trào cách mạng vừa bùng nổ.

Viết một bình luận