Ai là người chỉ huy quân dân nhà Trần đánh tan quân xâm lược Mông Cổ lầ thứ nhất (năm 1258)?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: phuonganh01012k97

Trần thái tông

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynhtrang551

Trần Thái Tông là người chỉ huy quân dân nhà Trần đánh tan quân xâm lược Mông Cổ lầ thứ nhất (năm 1258)

Đọc thêm  Download Giáo Trình Adobe Premiere Pro Cc 2017, Giáo Trình Học Adobe Premiere Pro Cc 2018

Viết một bình luận