9. Nửa cuối thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay những tầng lớp nào? *, 1 điểm

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ducanhl2

Nửa cuối thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay những tầng lớp vương hầu, quý tộc, nhà chúa, địa chủ.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: JokerXKaka6

9. Nửa cuối thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay những tầng lớp nào?

– nửa cuối thế kỉ XIV, hầu hết ruộng đất tập trung trong tay những tầng lớp thượng lưu như vương hầu, quý tộc,…

Đọc thêm  Proteco Mover 8 Manuals - Carpet And Floor Furniture Mover 8

Viết một bình luận