8. Đạo phật phát triển mạnh nhất trong thười kì nào ở nước ta? *, 1 điểm

Lời giải 1:

Họ tên người giải: arkxwindy1

Đáp án: Thơì nhà Lý- Trần

`→`Đạo phật phát triển mạnh nhất trong thười kì nào ở nước ta: Thơì nhà Lý- Trần

$#TT$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Elaina2k49

$@Elaina2k4$

`=>` Thời Lý – Trần.

`->` Đạo Phật như đã biết đạt đến cực thịnh vào thời nhà Trần rồi bắt đầu suy thoái vào thời nhà Hậu Lê

`Vậy:` Đạo phật phát triển mạnh nhất trong Thời Lý – Trần.

Đọc thêm  Tài Liệu Ôn Thi Vstep Gồm Những Tài Liệu Nào? Bộ Đề Thi Tiếng Anh B1 B2 C1 Vstep Có Đáp Án

Viết một bình luận