Tài Liệu 730 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Có Đáp Án, Hay Nhất

… toàn cơ thể sinh vật; C. Làm giảm cường độ biểu hiện của tính trạng có gen lặp lại; D. Cả A và C. 100 CÂU TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 TỔNG HỢP Bài : 1 Theo quan điểm của Di truyền học hiện đại … loại; Đáp án là : (A) Bài : 90Theo bạn, đâu là điểm khác nhau cơ bản nhất giữa tổng hợp ADN và tổng hợp mARN?1. Loại enzim xúc tác; 2. Kết quả tổng hợp; 3. Nguyên liệu tổng hợp 4. Động lực tổng … hệ sinh thái tuân theo quy luật: Chọn một đáp án dưới đâyA. Sinh thái cơ bản B. Hình tháp sinh thái C. Bảo toàn chuyển hoá năng lượng D. Cả B và C Đáp án là : (D) Bài : 98Hiệu suất sinh…

Đang xem: 730 câu trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án

*

… hạn sinh thái B. Khống chế sinh học C. Cân bằng sinh học D. Nhịp sinh học Đáp án là : (D)Bài :63Khả năng tự điều chỉnh lại nguồn thức ăn, nơi ở giữa các loài sinh vật gọi là: Chọn một đáp … nước; Đáp án là : (A) A. Giới hạn sinh thái B. Khống chế sinh học C. Cân bằng sinh học D. Cân bằng quần thể Đáp án là : (D) Bài :61Mức độ phân bố của các loài sinh vật gọi là: Chọn một đáp … Giới hạn sinh thái B. Khống chế sinh học C. Cân bằng sinh học D. Cân bằng quần thể Đáp án là : (C) Bài :64Yếu tố có vai trò quan trọng trong sự hình thành nhịp sinh học là: Chọn một đáp án…

*

… trongA. tổng hợp ra chất ức chế.B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết.C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin.D. việc ức chế và cảm ứng các gen cấu trúc để tổng hợp … phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do tác động củaA. tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào. B. tác nhân vật lí, hoá học, tác nhân sinh học. … 5, – 3, .C. mẹ được tổng hợp liên tục.D. mẹ được tổng hợp gián đoạn.* 18.Quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ có một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vìA. enzim…

*

… cấp độ phát triển của người thừa hành sẽ tăng lên, để cuối cùng đôi bên cùng có lợi. 100 Câu hỏi trắc nghiệm mônHÀNH VI TỔ CHỨC(Biên soạn: Gia Bảo – Hữu Trọng – Phúc Châu)1.“Xung đột được … d. Tất cả đều đúng2 5Học thuyết ERG về động viên cho rằng con người có: a. 3 nhóm nhu cầu2 6Học thuyết hai nhân tố về động viên gồm c. Yếu tố nội tại và yếu tố bên ngoài2 7Học thuyết lãnh đạo … soát d. Tất cả đều đúng23Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các môn học. a. Khoa học chính trị b. Tâm lý xã hội c. Nhân chủng học d. Tất cả đều đúng 24Hành vi tổ chức nhắm đến làm thể nào để…

Đọc thêm  Chỉ Thị 03/2010/Ct-Btnmt - Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
*

… hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học. B. tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học. C. tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học. D. Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học. 51. … trung sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh. C. đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh. D. đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh. 39. … phương thức sinh học. C. tổng hợp các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học. D. tổng hợp các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học. 36. Khi nói về sự phát sinh loài…

Xem thêm: Mẫu Giấy Giới Thiệu Rút Tiền Ngân Hàng Mới Nhất Năm 2021, Mẫu Giấy Giới Thiệu Rút Tiền Mặt Tại Kho Bạc

*

… hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học. B. tiến hoá hoá học, tiến hoá sinh học. C. tiến hoá tiền sinh hoc, tiến hoá sinh học. D. Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học. 51. … nhân sinh học, vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào.b. tác nhân vật lí, hoá học, sinh học. c. biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, tác nhân sinh học. d. tác nhân vật lí, hoá học, … quá trình A. tổng hợp prôtêin. B. tổng hợp axit amin. C. tổng hợp ADN. D. tổng hợp mARN.153. Hiện tượng di truyền nào làm tăng tính đa dạng của sinh giới do làm tăng biến dị tổ hợp? A. hoán…
… Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh. B. Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh. C. Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Nguyên sinh, … chỉ được tổng hợp theo phương thức sinh học trong cơ thể sống. D. cả A và B. 583. Giai đoạn tiến hoá sinh học được tính từ khi: A. hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản đến các hợp chất … sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh. D. Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh, đại Tân sinh. 591. Sự kiện nổi bật nhất trong Đại Cổ sinh là: A. sự di chuyển của sinh vật từ…
… đường Câu 28. Theo bạn, đâu là điểm khác nhau cơ bản nhất giữa tổng hợp ADN và tổng hợp mARN:1. Loại enzim xúc tác 2. Kết quả tổng hợp 3. Nguyên liệu tổng hợp 4. Động lực tổng hợp 5. Chiều tổng hợp Câu … nhiên Câu 200. Trường hợp cơ thể sinh vật có bộ NST tăng thêm 1 chiếc thì Di truyền học gọi là:A. Thể đa bội lệch B. Thể tam nhiễm C. Thể tam bội D. Thể dị bội lệch Câu 201. Trường hợp cơ thể sinh … của hợp tử Câu 122 . Loại đột biến gen không di truyền qua sinh sản hữu tính là:A. Đột biến xôma B. Đột biến giao tử và đột biến tiền phôiC. Đột biến tiền phôi D. Đột biến giao tử Câu 123 ….
… TUẤN KIỆT 12. Ở cấp độ phân tử nguyên tắc bổ sung được thể hiện trong cơ chế A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. B. tổng hợp ADN, ARN. C. tổng hợp ADN, dịch mã. D. tự sao, tổng hợp ARN. 13.Ở … cơ chế A. tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã. B. tổng hợp ADN, ARN. C. tổng hợp ADN, dịch mã. D. tự sao, tổng hợp ARN. 14.Quá trình phiên mã có ở A. vi rút, vi khuẩn. B. sinh vật nhân chuẩn, … A. tổng hợp ra chất ức chế. B. ức chế sự tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết. C. cân bằng giữa sự cần tổng hợp và không cần tổng hợp prôtêin. D. việc ức chế và cảm ứng các gen cấu trúc để tổng…

Đọc thêm  mẫu quyết định của đảng

Xem thêm: Mẫu Hồ Sơ Chào Hàng Cạnh Tranh Rút Gọn, Hồ Sơ Yêu Cầu Chào Hàng Cạnh Tranh Rút Gọn

… nhau Đáp án C Câu 2 Những đặc điểm nào sau đây không phù hợp với ruồi giấm: A) Bộ NST ít. ruồi đực có hiện tượng liên kết hoàn toàn B) Dễ nuôi và dễ thí nghiệm C) Ít biến dị D) Thời gian sinh … và thụ tinh Đáp án A Câu 12 hiện tượng liên kết gen có ý nghĩa: A) Cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá và chọn giống B) tạo biến dị tổ hợp, làm tăng tính đa dạng của sinh giới C) … đồng hợp: A) 4 B) 8 C) 2 D) 1 Đáp án A Câu 9 với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp: A) 1 B) 4 C) 2 D) 6 Đáp…
Từ khóa: trắc nghiệm sinh học 12 chương 1 có đáp ánbài tập trắc nghiệm sinh học 12 chương 1 có đáp ánbài tập trắc nghiệm sinh học 12 từng chương có đáp ántrac nghiem sinh hoc 12 tien hoa co dap antrắc nghiệm sinh học 12 nâng cao có đáp ántrac nghiem sinh hoc 12 chuong 3 co dap antrắc nghiệm sinh học 12 chương 3 có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cương a1 co dap ancâu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 chương 2 có đáp ántrắc nghiệm hóa học 12 chương 1 có đáp ántrắc nghiệm sinh học 11 chương 3 có đáp ántrắc nghiệm sinh học 11 chương 1 có đáp ántrac nghiem sinh lop 12 chuong 1 co dap antrắc nghiệm sinh học 11 chương 4 có đáp ántrắc nghiệm sinh học 11 chương 2 có đáp ánchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Đọc thêm  Mẫu Tờ Trình Mua Văn Phòng Phẩm, Huong Dan To Trinh Xin Cap Van Phong Pham Full

Viết một bình luận