Công Văn 7000/Nhnn

Tầng 3, Tòa nhà Thanh Niên Media, Số 345/134 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.Hotline: (+84 28 ) 3827 3747

*

Toggle navigation

*

Gỡ rối việc người thế chấp giấy tờ xe tại ngân hàng khi tham gia giao thông

Đối với trường hợp này, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận thế chấp được thực hiện như sau:

Thẩm quyền cấp Bên nhận thế chấp gồm:

– Tổ chức tín dụng.– Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đang xem: Gỡ rối việc ngæ°á»i thế chấp giấy tờ xe tại ngã¢n hã ng khi tham gia giao thã´ng

Thủ tục cấp mới Thời hạn cấp Không quá 07 ngày làm việc:

(i) Kể từ ngày TCTD nhận Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đối với trường hợp cấp mới; hoặc(ii) Kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên thế chấp đối với trường hợp cấp đổi, cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Thời hạn có hiệu lực Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng vay.
Số lượng 01 bản gốc.
Thủ tục cấp đổi Thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Bị hư hỏng;

(ii) Cần thay đổi thông tin.

Trách nhiệm của các bên như sau:

a) Bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp;

b) TCTD nhận thế chấp có trách nhiệm thu hồi bản gốc Giấy biên nhận thế chấp cũ và cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp mới.

Xem thêm: Quyết Định Bổ Nhiệm Tiếng Anh, Các Ví Dụ Liên Quan Đến Bổ Nhiệm

Thủ tục cấp lại Thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Có thỏa thuận thay đổi thời hạn thế chấp dẫn đến thời hạn thế chấp ngắn hơn thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp.

(ii) Bị mất.

Trách nhiệm của các bên như sau: a) Trường hợp thay đổi thời hạn thế chấp, Bên thế chấp có trách nhiệm nộp lại bản gốc Giấy biên nhận thế chấp đã cấp.

Trường hợp bị mất, Bên thế chấp phải có văn bản thông báo rõ về việc mất Giấy biên nhận thế chấp kèm đề nghị cấp lại Giấy biên nhận thế chấp. Bên thế chấp phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông báo;

b) TCTD nhận thế chấp cấp lại 01 bản gốc Giấy biên nhận thế chấp.

Xem thêm: Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 10 Pdf, Tải Sách Tiếng Anh Lớp 10 Ebook Pdf

Nội dung Đảm bảo các nội dung chính sau đây:

a) Tên gọi: Giấy biên nhận thế chấp;b) Số Giấy biên nhận thế chấp;c) Tên, địa chỉ của TCTD nhận thế chấp;d) Tên của bên thế chấp; số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu hoặc số chứng minh quân nhân đối với bên thế chấp là cá nhân; số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc số giấy phép đầu tư hoặc số giấy chứng nhận đầu tư hoặc số quyết định thành lập đối với bên thế chấp là pháp nhân;e) Số giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, loại phương tiện giao thông, số khung, số máy, biển kiểm soát của phương tiện giao thông;f) Thời hạn có hiệu lực của Giấy biên nhận thế chấp;g) Lần cấp lại, số Giấy biên nhận thế chấp được thay thế đối với trường hợp cấp lại Giấy biên nhận thế chấp.

Viết một bình luận