62/ Trận đánh nào là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, quyết định số phận của quân Tống xâm lược ? A. Trận Bạch Đằng năm 981 B. Trận đánh châu Ung, châu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: damynhi5

62/ Trận đánh nào là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, quyết định số phận của quân Tống xâm lược ? 

A. Trận Bạch Đằng năm 981

B. Trận đánh châu Ung, châu Khâm và châu Liêm (10-1075)

C. Trận Như Nguyệt (1077)

D. Trận Tốt Động – Chúc Động ( cuối năm 1426)

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thienanvstanjiro2

Trả lời

Câu C

Vì có thể nói trận đánh này là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống quân xâm lược 

Đọc thêm  Mẫu Đơn Đề Nghị Trả Lại Tiền Đặt Cọc Mới Nhất Năm 2021, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập

Viết một bình luận