600 Essential Words For The Toeic [có hình ảnh + âm thanh]

600 từ toeic

Video 600 từ toeic

Topic 2: Marketing ( từ vựng Toeic chủ đề tiếp thị) Bao gồm 20 từ vựng Toeic theo chủ đề marketing, các bạn có thể xem chi tiếttại đây.

Topic 3: Warranties ( từ vựng Toeic chủ đề bảo hiểm) Bao gồm 20 từ vựng Toeic chủ đề bảo hiểm, các bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Topic 4: Business planning ( từ vựng Toeic chủ đề kế hoạch kinh doanh) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic liên quan đến chủ đề kế hoạch kinh doanh, các bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Topic 5: Conferences ( từ vựng Toeic chủ đề hội nghị) Bao gồm: 20 từ vựng cơ bản liên quan đến chủ đề hội nghị, các bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Topic 6: Computers ( từ vựng Toeic chủ đề máy tính) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về máy tính, bạn có thể xem chi tiết tại đây.

Topic 7: Office ( từ vựng Toeic chủ đề văn phòng) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic chủ đề văn phòng, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.

Topic 8: Office Procedures ( từ vựng Toeic chủ đề thủ tục văn phòng) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về thủ tục văn phòng, các bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 9: Electronics ( từ vựng Toeic chủ đề thiết bị điện tử) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic chủ đề thiết bị điện tử, các bạn có thể tham khảo chi tiếttại đây

Topic 10: Correspondence (từ vựng Toeic chủ đề thư tín) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về chủ đề thư tín, các bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.

Topic 11: Job Advertising and Recruiting ( từ vựng Toeic chủ đề Quảng cáo việc làm & tuyển dụng) Bao gồm:15 từ vựng Toeic về chủ đề tuyển dụng, các bạn có thể tham khảotại đây.

Topic 12: Applying and Interviewing ( từ vựng Toeic chủ đề Nộp đơn và phỏng vấn) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về chủ đề nộp đơn và phỏng vấn, bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây

Topic 13: Hiring and Training ( từ vựng Toeic chủ đề tuyển dụng và đào tạo) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về tuyền dụng và đào tạo, các bạn có thể tham khảo tại đây.

từ vựng TOEIC Từ vựng Toeic theo chủ đề bệnh viện. Nguồn ảnh: VOCA For TOEIC (New)

Đọc thêm  Thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm - Vạn Luật

Topic 14: Salaries and benefits ( từ vựng Toeic chủ đề lương và phúc lợi) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về chủ đề lương và phúc lợi, các bạn có thể tham khảotại đây.

Topic 15: Promotions, Pensions and Awards (từ vựng Toeic chủ đề khuyến mãi, lương hưu và giải thưởng) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về khuyến mãi, lương hưu và giải thưởng, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 16: Shopping (từ vựng Toeic chủ đề mua sắm) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về mua sắm, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 17: Ordering Supplies (từ vựng Toeic chủ đề đặt hàng nhà cung cấp) Bao gồm: 20 từ vựng cơ bản về đặt hàng nhà cung cấp, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 18: Shipping (từ vựng Toeic chủ đề chuyển nhà) Bao gồm: 21 từ vựng Toeic về chuyển nhà, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 19: Invoices (từ vựng Toeic chủ đề hóa đơn) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic chủ đề hóa đơn, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 20: Inventory (từ vựng Toeic chủ đề hàng tồn kho) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về hàng tồn kho, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 21: Banking (từ vựng Toeic chủ đề ngân hàng) Bao gồm: 15 từ vựng Toeic về ngân hàng, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 22: Accounting (từ vựng Toeic chủ đề kế toán) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về kế toán, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 23: Investments (từ vựng Toeic chủ đề các khoản đầu tư) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về các khoản đầu tư, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 24: Taxes (từ vựng Toeic chủ đề thuế) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về thuế, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 25: Financial Statements (từ vựng Toeic chủ đề về báo cáo tài chính) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về báo cáo tài chính, bạn có thể tham khảo tại đây.

VOCA – Hệ thống học từ vựng tiếng Anh thông minh

Topic 26: Property and department (từ vựng Toeic chủ đề tài sản và bộ phận) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic chủ đề tài sản và bộ phận, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 27: Board Meetings and committees (từ vựng Toeic chủ đề các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các ủy ban) Bao gồm: 21 từ vựng Toeic về các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các ủy ban, bạn có thể tham khảo tại đây.

Đọc thêm  Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương Hà Nội Thông Báo

Topic 28: Quality control (từ vựng Toeic chủ đề kiểm soát chất lượng) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về kiểm soát chất lượng, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 29: Product Development (từ vựng Toeic chủ đề phát triển sản phẩm) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về phát triển sản phẩm, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 30: Renting and Leasing (từ vựng Toeic chủ đề thuê và cho thuê) Bao gồm: 21 từ vựng Toeic về thuê và cho thuê, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 31: Selecting a Restaurant (từ vựng Toeic chủ đề chọn nhà hàng) Bao gồm: 21 từ vựng Toeic về chọn nhà hàng, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 32: Eating out (từ vựng Toeic chủ đề ăn ngoài) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic chủ đề ăn ngoài, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 33: Ordering Lunch (từ vựng Toeic chủ đề đặt món ăn trưa) Bao gồm: 18 từ vựng Toeic về đặt món ăn trưa, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 34: Cooking as a career (từ vựng Toeic chủ đề nấu ăn như một nghề nghiệp) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic chủ đề Cooking as a career, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 35: Events (từ vựng Toeic chủ đề sự kiện) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về sự kiện, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 36: General Travel (từ vựng Toeic chủ đề du lịch chung) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về du lịch chung, bạn có thể tham khảo tại đây.

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề âm nhạc Từ vựng Toeic theo chủ đề âm nhạc.

Topic 37: Airlines (từ vựng Toeic chủ đề các hãng hàng không) Bao gồm: 19 từ vựng Toeic về các hãng hàng không, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 38: Trains (từ vựng Toeic chủ đề xe lửa) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về xe lửa, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 39: Hotels (từ vựng Toeic chủ đề khách sạn) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về khách sạn, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 40: Car Rentals (từ vựng Toeic chủ đề cho thuê ô tô) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về chủ đề cho thuê ô tô, bạn có thể tham khảo tại đây.

Đọc thêm  Quy Chế Đánh Giá Mức Độ Hoàn Thành Nhiệm Vụ, Quyết Định 29/2019/Qđ

Topic 41: Movies (từ vựng Toeic chủ đề Phim ảnh) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về phim ảnh, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 42: Theater (từ vựng Toeic chủ đề rạp hát) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về rạp hát, bạn có thể tham khảo tại đây

Topic 43: Music (từ vựng Toeic chủ đề âm nhạc) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về âm nhạc, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 44: Museums (từ vựng Toeic chủ đề bảo tàng) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về bảo tàng, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 45: Media (từ vựng Toeic chủ đề phương tiện truyền thông) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về phương tiện truyền thông, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 46: Doctor’s Office (từ vựng Toeic chủ đề phòng khám) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về phòng khám, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 47: Dentist’s office (từ vựng Toeic chủ đề Văn phòng nha sĩ) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về văn phòng nha sĩ, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 48: Health Insurance (từ vựng Toeic chủ đề bảo hiểm y tế ) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về bảo hiểm ý tế, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 49: Hospitals ( từ vựng Toeic chủ đề bệnh viện ) Bao gồm: 20 từ vựng Toeic về bệnh viện, bạn có thể tham khảo tại đây.

Topic 50: Pharmacy (từ vựng Toeic chủ đề tiệm thuốc tây) Bao gồm: 21 từ vựng cơ bản về thực vật, bạn có thể tham khảo tại đây.

Vừa rồi VOCA đã giới thiệu cho các bạn “cẩm nang” để học 1100 từ vựng Toeic và đã liệt kê một vài chủ đề từ vựng Toeic thường gặp, hi vọng với chia sẻ này sẽ hữu dụng cho các bạn.

Đừng quên Note bài viết này lại để dành học khi cần nha các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến phương pháp học từ vựng của VOCA, các bạn hãy liên hệ theo số 0829905858, hoặc truy cập VOCA.VN để biết thêm thông tin nữa nhé. Rất vui được đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ! VOCA TEAM