6 Tiêu Chuẩn Của Người Đảng Viên (*), Bài Thu Hoạch Bd Đảng Viên Mới

Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Đảng viên mới nhất

bocdau.com xin được tổng hợp toàn bộ những quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Đảng viên mới nhất. Theo đó, sẽ có các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Đảng viên về mặt tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống,… Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Đang xem: 6 tiêu chuẩn của người đảng viên


Để việc thực hiện công tác kiểm điểm đánh giá cán bộ đảng viên hàng năm được tiến hành đồng bộ, thống nhất, đúng quy trình và có cơ sở để xét khen thưởng cuối năm. Chi bộ CS trường Cao đẳng nghề ban hành các tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ đảng viên như sau:
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHUNG1- VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ:Lời nói và việc làm không trái với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nướcKhông suy thái về tư tưởng chính trị; bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.Có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác.2- VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG:Có tinh thần hợp tác giúp đở đồng nghiệp, không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ.Không quan liêu tham nhũng , lãng phí, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thu lợi cá nhân.Phát huy tính gương mẫu của người đảng viên đi đầu trong mọi công việc. Dám nghỉ dám làm, dám chịu trách nhiệm.Tôn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác, nêu cao tinh thần phê và tự phê bình trong các cuộc họp.Trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng; quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.3- VỀ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO:
Có năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giaoÝ thức trách nhiệm tinh thần sáng tạo trong công tác, học tập và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.Tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng.Ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; đấu tranh với những biểu hiện vô cảm.4- Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT:Chấp hành sự phân công, điều động của cấp trênThực hiện nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy địnhChấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảngChấp hành chính sách pháp luật của nhà nước và các nội quy quy chế của nhà trường.Thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

Xem thêm: Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Năm 2021, Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng

XẾP LOẠI ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN1- Đảng viên chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ:Là những đảng viên vi phạm một trong những quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức học tập và ý thức tổ chức kỷ luật kém, hoặc đang thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.Đối với cán bộ chuyên môn nghiệp vụ : hoàn thành dưới 50% khối lượng, chất lượng công việc được giao.Gây mất đoàn kết nội bộ, không chấp hành sự phân công của tổ chức.
2- Đảng viên hoàn thành chức trách nhiệm vụ:Là những đảng viên cơ bản đã thực hiện được các nội dung đánh giá nhưng còn có mặt hạn chế, không vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có tinh thần học tập nâng cao trình độ, có tính trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần phê và tự phê bình; đoàn kết tốt, có mối quan hệ tốt.Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phải hoàn thành trên 70% khối lượng, chất lượng công việc được giao;Đối với cán bộ lãnh đạo phải hoàn thành trên 70% chỉ tiêu kế hoạch; lãnh đạo tổ chức Đảng, các đoàn thể của trường hoàn thành nhiệm vụ.Trong năm không có trên 3 tháng loại B hoặc 1 tháng loại C hoặc không xếp loại.3- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:Là những đãng viên không vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có tinh thần học tập nâng cao trình độ, có tính trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần phê và tự phê bình; đoàn kết tốt, có mối quan hệ tốt.Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phải hoàn thành 100% khối lượng, chất lượng công việc được giao;Đối với cán bộ lãnh đạo phải hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch; lãnh đạo tổ chức Đảng, các đoàn thể của trường hoàn thành nhiệm vụ.Trong năm không có trên 1 tháng xếp loại B.4- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:Là những đãng viên không vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có tinh thần học tập nâng cao trình độ, có tính trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần phê và tự phê bình; đoàn kết tốt, có mối quan hệ tốt.Đối với cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ phải hoàn thành 100% khối lượng, chất lượng công việc được giao;Đối với cán bộ lãnh đạo phải hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch; lãnh đạo tổ chức Đảng, các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.Có ít nhất một sáng kiến cải tiến trong công việc được công nhận.Trong năm không có tháng nào xếp loại B.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Về Địa Đạo Củ Chi, Địa Đạo Củ Chi

TỔ CHỨC THỰC HIỆNCuối năm sau khi có kết quả đánh giá phân loại cán bộ viên chức của từng bộ phận, các tổ đảng dựa vào đó để tiến hành đánh giá phân loại đảng viên.Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên và tổng hợp đánh giá xếp loại cán bộ viên chức hàng tháng, các tổ đảng tổ chức họp kiểm điểm đánh giá từng đảng viên theo các tiêu chuẩn trên.
Quy định 55-QĐ/TW tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Cấm cán bộ, đảng viên “chè chén” xa hoa Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên Tổng hợp bài thu hoạch sau học tập nghị quyết XII của Đảng Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên Hướng dẫn khen thưởng tổ chức đảng và Đảng viên Khen thưởng theo hướng dẫn 09-HD/BTCTW

Viết một bình luận