45 Module Bồi dưỡng thường xuyên cấp Tiểu học

45 modul bồi dưỡng thường xuyên tiểu học

Mật khẩu mở module: 123456

Module TH 1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

Module TH 2: Đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật hoặc chậm phát triển trí tuệ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Module TH 3: Đặc điểm tâm lí của học sinh cá biệt, học sinh yếu kém, học sinh khá giỏi, học sinh năng khiếu

Module TH 4: Môi trường dạy học lớp ghép

Module TH 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

Module TH 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Module TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Module TH 8: Thư viện trường học thân thiện

Module TH 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

Module TH 10: Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về nghe, nhìn, nói

Module TH 11: Tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có khó khăn về học, về vận động

Module TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Module TH 13: Kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Module TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

Đọc thêm  Những Đề Cương Nghiên Cứu Khoa Học Y Khoa Học Y Học (Phần 2)

Module TH 16: Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Module TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH 18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Module TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

Module TH 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Module TH 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint trong dạy học

Module TH 22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Module TH 23: Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin

Module TH 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 25: Kỹ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Module TH 27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét

Module TH 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét)

Module TH 29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Module TH 30: Hướng dẫn áp dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế Việt Nam

Module TH 31: Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày

Module TH 32: Dạy học phân hoá ở tiểu học

Đọc thêm  Tóm tắt công thức Vật Lí lớp 10 cả năm - VietJack.com

Module TH 33: Thực hành dạy học phân hoá ở tiểu học

Module TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học

Module TH 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học

Module TH 36: Các giải pháp sư phạm trong công tác giáo dục học sinh của người giáo viên chủ nhiệm

Module TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học

Module TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học

Module TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học

Module TH 40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học

Module TH 41: Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động giáo dục

Module TH 42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khoá ở tiểu học

Module TH 43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở tiểu học

Module TH 44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường trong một số môn học ở tiểu học

Module TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện