Trọn Bộ 44 Mô Đun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non, 44 Modun Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non

Đặc điểm phát triển thể chất – Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về phát triển thể chất

Module MN 2

Đặc điểm phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội – Mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kỹ năng xã hội

Module MN 3

Đặc điểm phát triển ngôn ngữ , Những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ

Module MN 4

Đặc điểm phát triển nhận thức , những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về nhận thức

Module MN 5

Đặc điểm phát triển thẩm mĩ , những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ

Module MN 6

Chăm sóc trẻ mầm non

Module MN 7

Môi trường giáo dục cho trẻ mầm non

Module MN 8

Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi

Module MN 9

Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi

Module MN 10

Tư vấn về chăm sóc giáo dục mầm non

Module MN 11

Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3- 36 tháng tuổi

Module MN 12

Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc giáo dục trẻ từ 3- 6 tuổi

Module MN 13

Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

Module MN 14

Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội

Đọc thêm  Download Tài Liệu Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế Quốc Tế, Download Tài Liệu Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế

Module MN 15

Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt

Module MN 16

Chăm sóc giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt

Module MN 17

Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 36 tháng tuổi

Module MN 18

Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3- 6 tuổi

Module MN 19

Phương pháp tìm kiếm khai thác xử lí thông tin phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục

Module MN 20

Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non

Module MN 21

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất

Module MN 22

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức

Module MN 23

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Module MN 24

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

Module MN 25

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Module MN 26

Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi

Module MN 27

Thiết kế các hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và giáo dục an toàn giao thông

Module MN 28

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu

Đọc thêm  Basic Tactics For Listening Second Edition Answer Key, Tactics For Listening Second Edition Answer Key

Module MN 29

Hướng dẫn bảo quản sửa chữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản

Viết một bình luận