34/2014/tt-bca

chiakinguyen

*
*

Lớp 3

Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tham gia: 13/06/2016
Tổng số bài viết (208)
Số điểm: 4134
Cảm ơn: 87
Được cảm ơn 256 lần

*

Công khai biểu mẫu xử phạt hành chính thay thế Thông tư 34/2014/TT-BCA

Trước đây, Thông tư 34/2014/TT-BCA quy định các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân tuy được ban hành, nhưng thuộc diện mật, không được công khai rộng rãi thì Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân, dự kiến thay thế Thông tư 34 lại cho phép công khai thông tin này.

Sau đây là 70 biểu mẫu được sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an:

STT

Ký hiệu mẫu

Biểu mẫu

 

QĐ-XPKLBB

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

 

QĐ-XPHC

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-HTHQĐPT

Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền

 

QĐ-GMTP

Quyết định giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-NTPNL

Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần

 

QĐ-CCKTL

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

 

QĐ-CCKTTTTK

Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản

 

QĐ-CCKBTS

Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng số tiền phạt

 

QĐ-CCTTTS

Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-CCBPKPHQ

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

 

QĐ-TTTVPT

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp‎

 

QĐ-ADBPKPHQ

Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

 

QĐ-THTV

Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính (trường hợp không ra quyết định xử phạt)

 

QĐ-THMPQĐXP

Quyết định thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)

 

QĐ-TGN

Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-KDTHTGN

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-CDTGN

Quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-TGTVPTGPCC

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

QĐ-KDTHTGTVPTGPCC

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề

 

QĐ-TLTVPTGPCCHN

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

QĐ-KNTTTHC

Quyết định khám người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-KPTVTĐV

Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 

QĐ-KNCGTVPT

Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

QĐ-CHS

Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự

 

QĐ-TĐCQĐXP

Quyết định tạm đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-CDTĐCQĐXP

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-ĐCQĐXP

Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-HBQĐXP

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-SĐQĐXP

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-GQXP

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-CDGQXP

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-GQCC

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-CDGQCC

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

QĐ-GQTGN

Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-GQTGN

Quyết định về việc chấm dứt việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

QĐ-GTVPT

Quyết định giao tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

QĐ-TCGĐ

Quyết định trưng cầu giám định

 

QĐ-TLHĐĐGTS

Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản

 

QĐ-TLHĐXLTVPT

Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

QĐ-TX

Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

 

QĐ-HTHTX

Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

 

QĐ-ADBPQLNNN

Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất

 

BB-VPHC

Biên bản vi phạm hành chính

 

BB-XM

Biên bản xác minh vụ việc vi phạm hành chính

 

BB-PGTTT

Biên bản về phiên giải trình trực tiếp

 

BB-KNQĐ

Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

BB-TBL

Biên bản đặt tiền/trả tiền bảo lãnh

 

BB-GNN

Biên bản giao, nhận người có hành vi vi phạm hành chính hoặc người bị áp giải theo thủ tục hành chính

 

BB-BT

Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn

 

BB-TGTVPTGPCC

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

 

BB-KN

Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

 

BB-KPTĐV

Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

 

BB-KNCGTVPT

Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

BB-TTTVPT

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

BB-THTVPT

Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

BB-XLHHVP

Biên bản xử lý đối với hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng

 

BB-BGTVPT

Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

 

BB-BGPTGTVPHC

Biên bản bàn giao phương tiện giao thông vi phạm hành chính cho tổ chức, cá nhân vi phạm giữ, bảo quản

 

BB-BGHS

Biên bản bàn giao hồ sơ vụ vi phạm hành chính cho Cơ quan điều tra

 

BB-TLTVPT

Biên bản trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp

 

BB-CCKB

Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt

 

BB-CCKPHQ

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả

 

BB-CCTTTS

Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

BB-NP

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

BB-MNP

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

 

TB-TGN

Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

 

TB-CCHC

Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

TB-TX

Thông báo về việc xử phạt trục xuất

 

TTLL-TX

Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất

 

BTK

Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Xem chi tiết Toàn văn Dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân tại file đính kèm.

Viết một bình luận