Tieu – Chi Tiết Tiêu Chuẩn

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

TIÊU CHUẨN NGÀNH

22TCN 262-200

QUYTRÌNH KHẢO SÁT THIẾT KẾ NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ ĐẮP TRÊN ĐẤT YẾU – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

(Ban hành theo Quyết định số1398/QĐ-BGTVT ngày 1/ 6/ 2000 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

I.1 Quy trình này được áp dụng khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đườngôtô đắp trên đất yếu, bao gồm cả nền đắp đường cao tốc và nền đắp đường ôtô cáccấp. Ngoài ra cũng có thể được tham khảo áp dụng đối với nền đắp của sân baytrên vùng đất yếu.

Đang xem: Tieu

Trong quy trình này quy định rõ các yêu cầu cần phải thựchiện đối với việc khảo sát địa hình, điều tra và thử nghiệm địa kỹ thuật trênvùng đất yếu có tuyến đường đi qua; đồng thời cũng quy định rõ các yêu cầu vàtiêu chuẩn thiết kế cần phải đảm bảo đạt được khi thiết kế nền đắp trên đất yếucùng với các yêu cầu cấu tạo và các phương pháp tính toán tương ứng, cũng nhưviệc lựa chọn giải pháp và phạm vi áp dụng của mỗi giải pháp thường dùng để xâydựng nền đắp trên đất yếu (không đề cập đến các giải pháp đặc biệt như xử lýđất yếu bằng điện thấm, bằng cọc vôi, cọc xi măng, cọc bê tông, cọc cát …)

I.2 Khi tiến hành khảo sát thiết kế nền đường qua vùng đất yếu, ngoài việcphải tuân theo các quy định ở quy trình này còn cần phải tuân theo các tiêuchuẩn và quy định chung về thiết kế nền đường trong các TCVN 4054-1998 “Đườngôtô – Yêu cầu thiết kế”, TCVN 5729-1997 “Đường ôtô cao tốc – Yêu cầu thiết kế”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4 Nam 2017

Các quy định trong tiêu chuẩn này về giải pháp sử dụng bấcthấm và vải địa kỹ thuật về cơ bản là không khác với các quy định ở “Quytrình thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường – 22TCN244-98” và ở “Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu vải địa kỹthuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu – 22TCN 248-98”. Trong trường hợpcó những yêu cầu khác nhau về khảo sát thiết kế nền đắp trên đất yếu thì nênthống nhất áp dụng các quy định ở tiêu chuẩn này.

Xem thêm: Formats And Editions Of American Headway Second Edition Level 4

I.3 Trong quy trình này, đất yếu được xác định ở điều I.4 là chỉ các loạiđất có sức chống cắt nhỏ và tính biến dạng (ép lún) lớn, do vậy nền đắp trênđất yếu, nếu không có các biện pháp xử lý thích hợp thường dễ bị mất ổn địnhtoàn khối hoặc lún nhiều, lún kéo dài ảnh hưởng đến mặt đường, công trình trênđường và cả mố cầu lân cận. Chính vì thế mà mục tiêu của các quy định trong quytrình này là nhằm đảm bảo cho kích thước và các yếu tố hình học của nền đườngtrên vùng đất yếu (kể cả cao độ nền) luôn duy trì được đúng thiết kế trong quátrình thi công nền đắp cũng như trong quá trình khai thác đường sau đó.

Viết một bình luận