16.Các vua nhà Lý thường về địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích, (0.5 Points), A. Thăm hỏi nông dân., B. đẩy mạnh khai khẩn đất hoang, C. chia ruộng đất cho nông dân., D. khuyến khích nông

Lời giải 1:

Họ tên người giải: quyennlt1004

16.Các vua nhà Lý thường về địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích (0.5 Points)

A. Thăm hỏi nông dân.

B. đẩy mạnh khai khẩn đất hoang

C. chia ruộng đất cho nông dân.

D. khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp.

17.Dưới thời Lý, ở địa phương, thành phần nào trở thành địa chủ? (0.5 Points)

A. Một số hoàng tử, công chúa.

B. Một số quan lại nhà nước.

C. Một ít dân thường do có nhiều ruộng đất.

D. Một số hoàng tử, công chúa, quan lại nhà nước, và một ít dân thường do có nhiều ruộng đất.

18.Nông nô ở châu Âu được hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào? (1 Point)

A. Tướng lĩnh quân sự bị thất bại trong chiến tranh

B. Nông dân

C. Nô lệ

D. Nô lệ và nông dân

19.Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào? (0.5 Points)

A. Trả lại thư ngay.

B. Tỏ thái độ giảng hòa.

C. Bắt giam vào ngục.

D. Chém đầu sứ giả ngay tại chỗ

20.Điền trang là gì? (0.5 Points)

A. Đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô khai hoang mà có.

B. Đất của vua và quan lại do bắt nông dân khai hoang mà có.

C. Đất của địa chủ, vương hầu do chiếm đoạt của dân mà có.

D. Là ruộng đất công của Nhà nước cho nông dân thuê cày cấy.

21.Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc nhằm mục đích gì? (0.5 Points) A. Kết thân với các tù trưởng, tăng thêm uy tín, quyền lực của mình.

Đọc thêm  Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 8 Bài thực hành 2

B. Củng cố khối đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Với tay nắm các vùng dân tộc ít người.

D. Kéo các tù trưởng về phía mình, tăng thêm sức mạnh chống ngoại xâm.

22.Cấm quân là (0.5 Points)

A. quân phòng vệ biên giới.

B. quân phòng vệ các lộ.

C. quân phòng vệ các phủ.

D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành.

23.Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại? (1 Point)

A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

B. Sự ngăn cản giao lưu của các lãnh địa.

C. Sản xuất bị đình đốn.

D. Các lãnh chúa cho thành lập các thành thị.

24.Lãnh địa phong kiến là gì? (1 Point)

A. Vùng đất rộng lớn của nông dân.

B. Vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự

C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

D. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô

25.Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?
(1 Point)
A. Thương nhân, quí tộc.
B. Công nhân, quí tộc.
C. Tướng lĩnh quân sự, quí tộc
D. Tăng lữ, quí tộc.

26.Giai cấp nào, tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý? (0.5 Points)

A. Giai cấp nông dân.

B. Giai cấp công nhân.

C. Tầng lớp thợ thủ công.

D. Tầng lớp nô tì.

27.Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò? (0.5 Points)

A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.

Đọc thêm  Mẫu báo cáo công tác “Dân vận khéo” - Hoatieu.vn

B. Trâu, bò là động vật quý hiếm.

C. Trâu, bò là động vật linh thiêng.

D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

28.Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì? (0.5 Points)

A. Đánh vào Bộ chỉ huy của quân Tống.

B. Đánh vào nơi tập trung quân của Tống trước khi đánh Đại Việt.

C. Đánh vào đồn quân Tống gần biên giới của Đại Việt.

D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.

29.Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất? (0.5 Points)

A. Tích cực khai hoang.

B. Đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

C. Lập điền trang.

D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

30.Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu?Immersive Reader (1 Point)

A. Thương nhân giầu có, chủ xưởng, chủ đồn điền.

B. Địa chủ giàu có.

C. Quí tộc, nông dân.

D. Thợ thủ công nhỏ lẻ.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC2

16.Các vua nhà Lý thường về địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích

D. khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp.

17.Dưới thời Lý, ở địa phương, thành phần nào trở thành địa chủ?

D. Một số hoàng tử, công chúa, quan lại nhà nước, và một ít dân thường do có nhiều ruộng đất.

18.Nông nô ở châu Âu được hình thành chủ yếu từ tầng lớp nào?

D. Nô lệ và nông dân

19.Khi Mông Cổ cho sứ giả đến đưa thư đe dọa và dụ hàng vua Trần, thái độ vua Trần như thế nào?

C. Bắt giam vào ngục.

20.Điền trang là gì

A. Đất của công chúa, phò mã, vương hầu do nông nô khai hoang mà có. trang là gì?

21.Nhà Lý gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc nhằm mục đích gì?

B. Củng cố khối đoàn kết dân tộc, tạo sức mạnh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

22.Cấm quân là

D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành.

23.Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

A. Nghề thủ công phát triển cần phải trao đổi, mua bán.

24.Lãnh địa phong kiến là gì?

C. Vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến

25.Các cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp nào ở châu Âu?

A. Thương nhân, quí tộc.

26.Giai cấp nào, tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?

A. Giai cấp nông dân.

27.Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

28.Lý Thường Kiệt đánh vào châu Ung, châu Khâm và châu Liêm vì mục đích gì?

D. Đánh vào nơi Tống tích trữ lương thực và khí giới để đánh Đại Việt.

29.Nhà Trần đã có những chủ trương, biện pháp nào để phục hồi, phát triển sản xuất?

D. Tích cực khai hoang, lập điền trang, đắp đê, đào sông, nạo vét kênh.

30.Giai cấp tư sản được hình thành từ đâu?

A. Thương nhân giàu có, chủ xưởng, chủ đồn điền.

H.AnhMC

Chúc bạn học tốt và cho mình xin ctlhn nha

Đọc thêm  Hỏi đáp CSTC - Bộ Tài chính

Viết một bình luận