Công Văn 1245/Bxd – Văn Bản Pháp Luật Về 1245/Bxd

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ XÂY DỰNG ——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số : 1245/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn chỉ tiêu kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng.

Đang xem: Công văn 1245/bxd

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã nhận được mộtsố ý kiến từ các địa phương và doanh nghiệp về việc đề nghị hướng dẫn chỉ tiêuquy hoạch kiến trúc áp dụng cho công trình nhà ở cao tầng, Bộ Xây dựng hướng dẫnnhư sau:

1. Về việc thực hiện Tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004

2. Về các chỉ tiêu liên quan đến kiến trúc, quyhoạch:

a) Về chỉ tiêu chỗ đỗ xe (ô tô, xe máy, xe đạp)áp dụng cho công trình nhà chung cư, Bộ Xây dựng hướng dẫn tính toán như sau:

– Đối với nhà ở thương mại: Cứ 100m2 diện tích sửdụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trongnhà xe);

– Đối với nhà ở xã hội: Cứ 100m2 diện tích sử dụngcủa căn hộ, phải bố trí tối thiểu 12m2 chỗ để xe (kể cả đường nội bộ trong nhàxe).

Trường hợp nhà xe đặt trong tầng hầm và nửa hầmcủa chung cư phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của QCVN 08:2009/BXD.

b) Về việc xác định số người cho công trình nhà ởchung cư trong khu đô thị và khu vực phát triển đô thị:

– Trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dựán nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội màkhông thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cấp cóthẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân sốvà quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án;

– Trường hợp điều chỉnh cơ cấu căn hộ trong dựán nhà ở thương mại và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hộinhưng có sự thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng công trình nhà ở đã được cấpcó thẩm quyền phê duyệt thì phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án. Chỉ tiêu dân số trong công trình nhà ởđược tính bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người. Nếu dân số sau khi điềuchỉnh không vượt quá 1,5 lần dân số theo quy hoạch cũ đã được cấp có thẩm quyềnphê duyệt thì không phải điều chỉnh chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hộiđã được phê duyệt.

– Trường hợp các dự án phát triển nhà ở mới (nhàở thương mại và nhà ở xã hội) được áp dụng bình quân 25m2 sàn sử dụng của căn hộ/người;

– Đối với cơ cấu các loại căn hộ, chủ đầu tư đượcquyền quyết định, đáp ứng yêu cầu của thị trường tại địa điểm xây dựng dự án.

Xem thêm: ' Quyết Định Thôi Việc Tiếng Anh, Mẫu Quyết Định Cho Thôi Việc Bằng Tiếng Anh

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướngmắc, đề nghị địa phương có công văn gửi Bộ xây dựng để được hướng dẫn cụ thể./.

Xem thêm: Danh Bạ Điện Thoại Hà Nội – Danh Sách Số Điện Thoại Tại Hà Nội

Nơi nhận: – Như trên; – BT Trịnh Đình Dũng (để báo cáo); – Các Thứ trưởng (để biết); – Sở Xây dựng, Sở Kiến trúc Quy hoạch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Lưu: VT, KHCN, KTQH, QLN.

Viết một bình luận