1. Ý nào sau đây không phản ánh nền kinh tế Nhật Bản hiện nay?, A. Áp dụng khéo léo thành tựu khkt vào sản xuất kinh doanh, B. Người Nhật cần cù lao động sáng tạo và tiết kiệm, C. Thường nhân viên củ

Đọc thêm  Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Trích Ngang Cá Nhân, Sơ Yếu Lý Lịch Là Gì

Viết một bình luận