1. Vì sao nói Cuộc CM Duy Tân Minh Trị là cuộc CM tư sản?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: Chaeyoungah8

Vì sao nói Cuộc CM Duy Tân Minh Trị là cuộc CM tư sản?

Trả lời:

`=>` Vì nó giống và mang những đặc điểm như 1 cuộc cách mạng tư sản nhưng không triệt để

$#Chaeyoungah$

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Wan08015

#Clickbim 

1. Vì sao nói Cuộc CM Duy Tân Minh Trị là cuộc CM tư sản?

`->` Lật đổ  sự thống trị của giai cấp phong kiến

`->` Được người dân ủng hộ

`->` Điều kiện để phát triển về mọi thứ :kinh tế,..

`=>` Cuộc CM Duy Tân Minh Trị là cuộc CM tư sản

Đọc thêm  Đọc truyện cổ tích Andersen Bà chúa tuyết - Sách Hay 24H

Viết một bình luận