1.Từ ngày 20-12-1946 đến tháng 2-1947 diễn ra sự kiện gì?, 2.Thu đông 1947 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu?, 3.Tại sao nói: Việt Bắc thu –đông 1947 là “Mồ chôn giặc Pháp”, 4.Nêu tên một số địa danh tiêu

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ericpeter5

$#Peter$

`1.`

– Cả nước đồng loạt nổ súng chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, tiêu biểu là cuộc chiến đấu của nhân dân Hà Nội.

`2.`

– Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

`3.`

– Tại chiến dịch này ta đã đánh bại giặc Pháp, giặc Pháp chết nhiều vô kể, vì thế có thể nói Việt Bắc thu- đông 1947 là “mồ chôn giặc Pháp”.

`4.`

– Thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới, chợ Đồn, đèo Bông Lau, Đoan Hùng, sông Lô, Bình Ca,..

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lethuyangzi7

1.Từ ngày 20-12-1946 đến tháng 2-1947 diễn ra sự kiện gì?

Từ ngày 20-12-1946 đến tháng 2-1947 , cả dân tộc Việt Nam đứng lên kháng chiến với tinh thần “thà hi sinh tất cả , chứ nhất định không chịu mất nước , nhất định không chịu làm nô lệ “.

2.Thu đông 1947 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu?

Thu-đông năm 1947 , thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh . Nhưng Việt Bắc đã trở thành mồ chôn giặc Pháp

3.Tại sao nói: Việt Bắc thu –đông 1947 là “Mồ chôn giặc Pháp

Nói Việt Bắc thu –đông 1947 là “Mồ chôn giặc Pháp” là vì ở đây , giặc chết nhiều vô cùng : địch chết hơn 3000 tên , bị bắt hàng trăm tên ; 16 máy bay bị bắn roi , hàng tră xe cơ giới bị phá hủy , nhiều tàu chiến và ca nô bị bắn chìm .

Đọc thêm  Tra cứu mã số thuế cá nhân – TNCNOnline

4.Nêu tên một số địa danh tiêu biểu cho chiến thắng của ta trong chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947?

Bắc Kạn , Chợ Mới  Chợ Đồn , đèo Bông Lau , Đoan Hùng , Bình Ca .

Viết một bình luận