1. Trình bày tình hình nền kinh tế nước ta nửa sau thế kỉ XIV? Nêu nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng đó?, 2. Xã hội nhà Trần ở cuối thế kỉ XIV như thế nào? lấy dân chứng để chứng minh?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: songwooongwannaone1

1. Tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỉ XIV:

– Kinh tế nông nghiệp sa sút, nhiều năm mất mùa, đói kém.

* Nguyên nhân:

– Nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi.

– Tình trạng tư hữu hóa ruộng đất diễn ra mạnh mẽ, do các chính sách ruộng đất của nhà nước và sự lớn mạnh của giai cấp địa chủ, vương hầu, quý tộc.

– Trong khi đó, nhà nước vẫn ban hành và thực hiện các chính sách thuế khóa nặng nề.

2. 

Tình hình kinh tế nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Cuối TK XIV, kinh tế nhà Trần suy giảm:

– Nhà nước không quan tâm sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi… nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém.

– Ruộng đất của nông dân bị thu hẹp, thuế má nặng nề (mỗi năm dân nghèo vẫn phải nộp ba quan tiền thuế đinh).

=> Đời sống nhân dân cực khổ.

Tình hình xã hội thời Trần cuối thế kỉ XIV

– Mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, vua, quan, quý tộc nhà Trần vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi sa đoạ.

– Quan lại, vương hầu quý tộc nhân đó thả sức ăn chơi xa hoa, bắt quân, dân xây dinh thự, chùa chiền liên miên. Trong triều, nhiều kẻ tham lam, nịnh thần làm rối loạn kỉ cương phép nước, triều chính bị lũng loạn.

Đọc thêm  Mẫu Tờ Trình Xin Kinh Phí Tổ Chức Trung Thu (3 Mẫu), Tờ Trình Xin Kinh Phí Tổ Chức Trung Thu 2017

– Nhà Trần càng suy sụp hơn từ sau khi Trần Dụ Tông chết (1369) và Dương Nhật Lễ lên nắm quyền (1369 – 1370). Vua quan nhà Trần bất lực trong việc đối phó với các cuộc tấn công của Cham-pa và yêu sách ngang ngược của nhà Minh.

=> Đời sống nhân dân càng khổ cực, các mâu thuẫn trong xã hội ngày càng sâu sắc. Bởi vậy, họ đã vùng dậy đấu tranh mạnh mẽ.

– Từ giữa thế kỉ XIV, nông dân, nô tì đã nổi dậy khởi nghĩa.

Bạn có thể xem để tham khảo nha! Mk cx ko biết bài làm đúng hay sai, nêu sai chỗ nào thì bạn nói mk sửa lại nha.

Viết một bình luận