1.Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?, (0.5 Points), A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang., B. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi., C. Đất nước ổn định., D. Triều đình cấm giết h

Lời giải 1:

Họ tên người giải: vanhau934

Câu 1:D

Câu 2:B

Câu 3:D

Giải thích: Các quý tộc phong kiến và tư sản dùng bạo lực để chiếm đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa. Nông nô không có ruộng đất để cày cấy, phải vào làm thuê trong các xí nghiệp.

Câu 4:B

Giải thích: Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành dựa trên cơ sở hình thành quan hệ bóc lột giữa tầng lớp lãnh chúa phong kiến và nông nô bằng địa tô.

Câu 5:C

Câu 6:B

Giải thích: Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền tập trung cao độ dựa trên nền tảng quý tộc họ Trần.

   + Đứng đầu là vua, nắm mọi quyền hành.

   + Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng, cùng vua (con) cai quản đất nước.

   + Các chức đại thần văn, võ phần lớn do người họ Trần nắm giữ.

   + Cả nước chia làm 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, xã.

Câu 7:D

Câu 8:C

Giải thích: Những tướng lĩnh quân sự và quý tộc người Giéc-man được phân chia ruộng đất nhiều hơn và được phong tước vị. Họ trở nên quyền thế và rất giàu có → Đó là các lãnh chúa phong kiến.

Câu 9:C

Câu 10:A

Giải thích:thời Trần thực hiện chế độ Thái thượng hoàng. Các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua (con) quản lý đất nước.

Đọc thêm  越南書 999 Bức Thư Viết Cho Chính Bạn, 999 Bức Thư Viết Cho Chính Bạn

Câu 11:C

Giải thích: Lý Thường Kiệt chủ động giảng hòa là một biện pháp ngoại giao mềm dẻo để tránh quân Tống đêm quân sang xâm lược ta lần nữa và giữ mối quan hệ ngoại giao hòa hảo về sau.

Câu 12:A

Câu 13:C

Giải thích:Nhà Lý luôn ưu tiên cho việc giữ quan hệ hòa hảo với các nước láng giềng. Tuy nhiên, nguyên tắc không thay đổi trong chính sách ngoại giao của nhà Lý là giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bất kì nước nào có ý định xâm phạm chủ quyền của Đại Việt nhà Lý đều kiên quyết chống trả.

Câu 14:A

Câu 15:C

Lời giải 2:

Họ tên người giải: HoaiAnhMC6

1.Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?

D. Triều đình cấm giết hại trâu bò, khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, chăm lo công tác thủy lợi.

2.Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách nào?

B. Thương lượng, đề nghị giảng hòa.

Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng cách thương lượng, đề nghị giảng hòa.

3.Vì sao người nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư bản?

D. Họ bị tư bản và phong kiến cướp hết ruộng đất.

Vì ruộng đất của họ bị tư bản và phong kiến vơ vét để nhằm mục đích;Xây xí nghiệp nhà máy,còn phong kiến thì lấy đất bán cho tư bản

4.Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào

B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô

Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp lãnh chúa phong kiến và nông nô

5.Quân địa phương gồm những loại quân nào?

D. Lộ quân, sương quân, trung quân.

Thời Trần quân gồm cấm quân và quân địa phương 

Quân địa phương chia làm 3 loại ; Lộ quân, sương quân, trung quân.

6.Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ nào?

B. Trung ương tập quyền.

Bộ máy nhà nước thời Trần được tổ chức theo chế độ trung ương tập quyền.

7.Tại sao lại nói rằng nước Đại Việt dưới thời Trần phát triển hơn dưới thời Lý?

D. Thời Trần sửa đổi, bổ sung thêm pháp luật, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, phục hồi và phát triển kinh tế.

8.Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào?

C. Tướng lĩnh và quí tộc.

9.Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?

A. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân.

10.Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?

A. Chế độ Thái thượng hoàng.

11.Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa?

C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước

12.Trước nguy cơ bị quân Mông xâm lược, triều đình nhà Trần đã có thái độ như thế nào?

A. Kiên quyết chống giặc và tích cực chuẩn bị kháng chiến.

13.Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?

C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

14.Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:

D. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, qui củ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi.

15.Những nước nào đi đầu trong các cuộc phát kiến địa lí?

C. Tây ban-nha, Bồ-đào-nha.

H.AnhMC

Đọc thêm  Hướng Dẫn Làm Powerpoint 2007 Đẹp, Hướng Dẫn Sử Dụng Powerpoint 2007 Cơ Bản

Viết một bình luận