1.Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp/tầng lớp nào là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất của cách mạng?, Giai cấp nông dân., Giai cấp tư sản., Giai cấp công nhân., Tầng lớp tiểu tư sản., 2.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: diemmy91498

1.Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp/tầng lớp nào là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất của cách mạng?

Giai cấp nông dân.

Giai cấp tư sản.

Giai cấp công nhân.

Tầng lớp tiểu tư sản.

Giải thích : Công nhân tuy có biến đổi, tăng nhanh về số lượng và chất lượng, mang những đặc điểm riêng, trở thành giai cấp tiến bộ có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, giai cấp chiếm số lượng đông đảo nhất vẫn là nông dân

2. Là thuộc địa của Pháp, lĩnh vực nào của Việt Nam chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933?

Ngoại giao.

Giáo dục.

Văn hóa.

Kinh tế.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: Hamburger8

1.Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp/tầng lớp nào là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất của cách mạng?

Giai cấp nông dân.

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp nông dân.

2. Là thuộc địa của Pháp, lĩnh vực nào của Việt Nam chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng 1929 – 1933?

Kinh tế.

#hc tốt nha ^^

#cho mik 5 sao và ctlhn nha

Đọc thêm  Thủ Tục Chuyển Nhượng Sổ Tiết Kiệm Là Gì? Phí Chuyển Nhượng Là Bao

Viết một bình luận