1, Phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai gồm mấy giai đoạn? Trong các giai đoạn đó, giai đoạn nào phong trào phát triển sôi nổi nhất? Vì sao?, 2, Tổ chức liên kết chính trị l

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tanhungg8

2.

– Tổ chức liên kết chính trị lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á là tổ chức ASIAN

– ASEAN ra đời vào nữa sau những năm 60 của thế kỉ XX, trong bối cảnh các nước trong khu vực:

– Sau khi giành được độc lập, nhiều nước trong khu vực cần có sự hợp tác cùng nhau trong cùng phát triển.

– Muốn hạn chế chế ảnh hưởng của các cường quốc ngoài đối với khu vực,nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược VN của Mĩ ngày càng tỏ rõ ko tránh khỏi thất bại cuối cùng.

– Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực: Khối thị trường chung châu Âu(EEC), cổ vũ các nước ĐNA tìm cách liên kết với nhau.

# No coppy

# Nó có thể hữu ích cho bạn

Lời giải 2:

Họ tên người giải: harryisthebest6

`1,`

 `+` Phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai gồm `3` giai đoạn 

`-` Phong trào đầu tiên từ `1945` đến giữa những năm `60` của thế kỉ `XX` là sôi nổi nhất vì đây là giai đoạn nhiều nước trên thế giới giành được độc lập nhất 

`2,` 

`+` tổ chức liên kết chính trị lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á là : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( viết tắt theo tiếng anh là ASEAN )

`-` Đây là tổ chức lớn nhất Đông Nam Á vì có sự tham gia của `10` nước trong cùng khu vực , xác định những mục tiêu và nguyên tắc của tổ chức đồng thời đưa ra nhiều quyết định và có nhiều sự kiện quan trọng . Không chỉ vậy đến ngày `31-12-2015` từ hội đồng ASEAN đã phát triển thành cộng đồng ASEAN và đạt được nhiều thành tựu quan trọng ….

Đọc thêm  Download Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng 2017, Hướng Dẫn Khai Lý Lịch Đảng Viên Mới Nhất

Viết một bình luận