1. những biểu hiện về phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp thời Lý? Sự phát triển này có tác động như thế nào lúc đó với nông nghiệp và thủ công nghiệp.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyendoanh7

Nông Nghiệp:

– Khuyến khích khai hoang, đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê.

– Cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo

Việc cày ruộng tịch điền của nhà vua có ý nghĩa : Khuyến khích nông dân tích cực sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển – thể hiện quan hệ gần gũi, hòa đồng của vua đối với nhân dân

Thủ công nghiệp:

– Thủ công nghiệp dân gian:

+ Các nghề thủ công cổ truyền như: đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm sứ, ươm tơ dệt lụa ngày càng phát triển.

+ Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.

+ Việc khai thác tài nguyên trong lòng đất (mỏ vàng, bạc, đồng,…) ngày càng phát triển.

+ Các làng nghề thủ công được hình thành như Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Bắc Giang), Chu Đậu (Hải Dương),…

– Thủ công nghiệp nhà nước:

+ Nhà nước thành lập các xưởng thủ công chuyên lo việc đúc tiền, rèn đúc vũ khí, đóng thuyền chiến, may mũ áo cho vua quan, góp phần xây dựng các cung điện, dinh thự.

+ Đầu thế kỉ XV, chế tạo được súng thần cơ và đóng được thuyền chiến có lầu

Sự phát triển này đã giúp cho nền nông nghiệp và thủ công nghiệp phát triển hơn so với các triều đại trc

Đọc thêm  Mẫu Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị Mẫu 10-Knđ, Bản Tự Kiểm Điểm Của Đảng Viên Dự Bị Mới Nhất

Viết một bình luận