1.Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba trong hoàn cảnh nào? *, A. Nước Nam Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ thống trị. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt ráo thực hiện âm mưu xâm lược Ch

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenminh56864

C. Sau hai lần xâm lược Đại Việt đều thất bại, vua Nguyên càng tức giận nên quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù.

=> nguyên nhân

B. Ô Mã Nhi

> bị bắt sống

A. Thoát Hoan

=> sau này bị giết chết

Lời giải 2:

Họ tên người giải: EndFanConan7

1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba trong hoàn cảnh nào? 

A. Nước Nam Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông Cổ thống trị. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt ráo thực hiện âm mưu xâm lược Cham – pa và Đại Việt để làm cầu nối xâm lược và thôn tính các nước phía Nam Trung Quốc.

B. Nhà Lý sụp đổ, nhà Trần vừa mới lên thay.

C. Sau hai lần xâm lược Đại Việt đều thất bại, vua Nguyên càng tức giận nên quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù.

2. Tên tướng giặc bị quân ta bắt sống trên sông Bạch Đằng là ai? 

A. Trương Văn Hổ

B. Ô Mã Nhi

C. Thoát Hoan

3. Trong lần xâm lược Đại Việt lần thứ ba, tướng nào của quân Nguyên chỉ huy thuyền chiến theo đường biển tiến vào nước ta? *

A. Thoát Hoan

B. Toa Đô

C. Ô Mã Nhi

Đọc thêm  Biểu Mẫu Hồ Sơ Vay Vốn Ngân Hàng Gồm Những Gì? Xác Nhận Hồ Sơ Vay Vốn

Viết một bình luận