1. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933 là *, A. Giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa, B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923, C. Sản

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nguyenthiphuongthanh0933

`1.` Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933 là *
A. Giá cả đắt đỏ, người dân không mua được hàng hóa
B. Hậu quả của cao trào cách mạng thế giới 1918 – 1923
`->` `C.` Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929
D. Việc quản lí, điều tiết sản xuất ở các nước tư bản lạc hậu

`=>`  Nguyên nhân chủ yếu là do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt, không gắn với cải thiện đời sống người lao động khiến cho hàng hóa ế thừa, cung ứng vượt quá xa nhu cầu.
`2.` Những điều khoản nào trong chính sách kinh tế mới nhằm phục hồi và phát triển thương nghiệp? *
A. Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ
`->` `B.` Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga
C. Chế độ thu thuế lương thực
D. Thực hiện tự do buôn bán

`3.` Để xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân dân Liên Xô phải ưu tiên thực hiện nhiệm vụ gì? *
A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng
`->` `B.` Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
C. Tập thể hóa nông nghiệp
D. Quốc phòng

`=>` Để xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội, nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

$@Chanh$

$\text{#Bulletproof}$

Lời giải 2:

Đọc thêm  Phần Mềm Và Sách Hỗ Trợ Học Tiếng Nhật, Javidic Download Adobe

Họ tên người giải: ngongocthaochi708

1. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929-1933 là *

C. Sản xuất ồ ạt “cung” vượt quá “cầu” thời kì 1924 – 1929

2. Những điều khoản nào trong chính sách kinh tế mới nhằm phục hồi và phát triển thương nghiệp?

B. Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga

3. Để xây dựng chủ nghĩa xã hội nhân dân Liên Xô phải ưu tiên thực hiện nhiệm vụ gì?

B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

Viết một bình luận