1.Nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ ?, 2 . Nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của La mã cổ đại ?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: minhduc0111107

@Mem gửi bạn

Nhớ cho hay nhất nha

1 . Nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ ?

Trả lời :

– Tư tưởng:  đạo Bà-la-môn (Hin- đu), đạo Phật.

– Chữ viết: Chữ Phạn xuất hiện sớm – khoảng 1500 năm TCN, là nguồn gốc của chữ viết Hin-đu thông dụng hiện nay ở Ấn Độ.

– Văn học – nghệ thuật: Phát triển phong phú với nhiều thể loại:  sử thi, kịch thơ…

– Nghệ thuật kiến trúc: chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tôn giáo. Nhiều công trình kiến trúc đền thờ, chùa mang đậm phong cách tôn giáo vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay.

2 . Nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của La mã cổ đại ?

Lời giải 2:

Họ tên người giải: khongcojdounha6

 Câu 1:

Chữ viết: Chữ Phạn là chữ viết riêng dùng làm ngôn ngữ văn tư, sáng tác các tác phẩm văn học, thơ và là nguồn gốc của chữ Hin-đu

+ Tôn giáo:

– Đạo Bà Ta Môn với kinh vê-da là bộ kinh cầu nguyện xưa nhất.

– Đạo Hin-đu với giáo lí, luật pháp, sử  thi, thơ ca có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống xã hội.

– Kiến trúc có ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo như là đền Chùa độc đáo.

Câu 2: chưa làm được (thông cảm nha)

~ XIN CTLHN Ạ ~

Đọc thêm  Olympic Tiếng Anh Tiểu Học 2019, Đồng Hành Cùng

Viết một bình luận