1.Nêu những nét chính về CM Tân Hợi (1911)?Vì sao nói CM Tân Hợi là cuộc CM tư sản không triệt để?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dotrungminhnhat2

Cách mạng Tân Hợi:

– Tháng 8/1905, Tôn Trung Sơn đã thành lập Trung Quốc đồng minh hội và đề ra Học thuyết tam dân.

– 10/10/1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành chiến thắng ở Vũ Xương.

– Phong trào cách mạng lan rộng ra tất cả các tỉnh miền Nam từ Quảng Đông, Quảng Tây đến Tứ Xuyên và lên đến miền Bắc.
– 29/12/1911, Chính phủ lâm thời thành lập ở Nam Kinh, thành lập Trung Hoa dân quốc.

– 2/1912, Viên Thế Khải (từng là 1 đại thần nhà Thanh) được lên làm tổng thống thay Tôn Trung Sơn. Cách mạng kết thúc.

Cách mạng Tân Hợi là cuộc CM tư sản không triệt để vì:

– Chưa thể thủ tiêu thực sự, hoàn toàn giai cấp phong kiến.

– Không đụng đến các nước đế quốc xâm lược.

– Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân như các cuộc cách mạng tư sản khác.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: phucle7294

*Nét chính về cách mạng tân hợi : 

Tháng 8-1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề ra Học thuyết Tam dân.

– Ngày 10-10-1911, dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương.

– Phong trào cách mạng lan rộng nhanh chóng sang tất cả các tỉnh miền Nam từ Quảng Đông, Quảng Tây đến Tứ Xuyên và lên đến miền Bắc.

Đọc thêm  trắc nghiệm môn quản trị chất lượng có đáp án

– Ngày 29-12-1911, chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc.

– Tháng 2-1912, Viên Thế Khải, vốn là một đại thần nhà Thanh, lên làm Tổng thống, thay Tôn Trung Sơn. Cách mạng coi như kết thúc.

 *Cuộc Cách mạng Tân Hợi được xem là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì:

– Chưa đạt được mục đích thật sự khi chưa tiêu diệt được tầng lớp giai cấp phong kiến.

– Không hề đụng chạm gì đến các nước đế quốc xâm lược thì các nước xâm lược vẫn sẽ lâm le bờ cõi nước ta.

– Điều quan trong nhất là vẫn chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Viết một bình luận