1. nêu nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện thành thị trung đại, 2.Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tông giáo, cần gấp

Lời giải 1:

Họ tên người giải: kimtaehuyn1

1. Do hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số thợ thủ công đã đưa hàng hóa của mình đến những nơi đông người qua lại để buôn bán và lập xưởng sản xuất. Từ đó họ lập ra các thị trấn, sau trở thành các thành phố lớn – thành thị trung đại xuất hiện.

2. Giai cấp tư sản đang phát triển coi Giáo hội và giáo lý là lạc hậu,cản trở bước tiến của họ nên họ đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức Giáo hội đó, phong trào Cải cách tôn giáo xuất hiện.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: truongkieutrinh1

$\text{1. Nêu nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện thành thị trung đại}$
Trong lãnh địa nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng những thứ do mình làm ra. Họ chỉ phải mua muối và sắt là hai thứ mà họ chưa tự làm ra được, ngoài ra không có sự trao đổi, buôn bán với bên ngoài. Mỗi người nông nô vừa làm ruộng, vừa làm thêm 1 nghề thủ công nào đó.

Nhưng từ cuối thế kỉ XI, do hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số thợ thủ công đã đưa hàng hóa của mình đến những nơi có đông người qua lại để bán và lập xưởng sản xuất. Từ đó, họ lập ra các thị trấn, sau trở thành các thành phố lớn, gọi là các thành thị trung đại.

Đọc thêm  Đăng Nhập - Hệ Thống Phân Phối

$\text{Vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo}$
$\text{Nguyên nhân:}$

– Do giáo hội bóc lột nhân dân.

– Giáo hội cản trở sự phát triển của xã hội.

⇒ Giai cấp tư sản đòi thay đổi và “cải cách” tổ chức Giáo hội đó, phong trào Cải cách tôn giáo xuất hiện.

Viết một bình luận