1.Năm 1927 Nhật Bản bắt đầu khủng hoảng kinh tế từ lĩnh vực nào?, A. Ngân hàng , B.nông nghiệp, C.Công Nghiệp , D. Xây dựng

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trilecongtri8

1.Năm 1927 Nhật Bản bắt đầu khủng hoảng kinh tế từ lĩnh vực nào?
A. Ngân hàng   B.nông nghiệp    C.Công Nghiệp    D. Xây dựng

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thao20001

1.A.Ngân hàng

*Lúc này,Nhật lâm vào tình trạng khủng hoảng về tài chính→Khiến 30 ngân hàng ở trong nước phá sản,đóng cửa→Kết thúc cuộc phục hồi ngắn ngủi của nền kinh tế Nhật

@TriLeCongTri

Đọc thêm  Sách Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính, Sản Phẩm Phái Sinh Và Quản Trị Rủi Ro Tài Chính

Viết một bình luận