1/ Kể tên các mặt trận từ 1936-1952, Nêu nhiệm vụ của các mặt trận đó, 2/ So sánh điểm giống và khác nhau giữa hội nghị lần VI và hội nghị lần VIII, Giải giúp m với ạ , cảm ơn nhìu ạ❤️❤️❤️

Đọc thêm  Đọc Truyện Tranh Ỷ Thiên Đồ Lông Ký Tiếng Việt, Truyện Tranh Ỷ Thiên Đồ Lông Ký Full

Viết một bình luận