1. Em hãy trình bày tình hình đời sống văn hóa, văn học, giáo dục và khoa học – kĩ thuật, nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc thời Trần?, 2. Tại sao văn học, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển?

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hoaithuong281120078

1/

– Kiến trúc:

+ Nhiều công tình có giá trị ra đời: tháp phổ Minh, chùa thành Tây Đô.

+ Một số công trình được tu sửa lại có quy mô hơn như Hoàng thành Thăng Long, tháp Bình Sơn,…

– Điêu khắc:

+ Điêu khắc tượng đá phát triển.

+ Nghệ thuật chạm khắc rồng độc đáo.

2/

Văn hoá, khoa học, giáo dục thời Trần phát triển là do:

– Những chính sách quan tâm đúng đắn cùng với các biện pháp cụ thể của nhà nước.

– Đất nước ổn định, kinh tế phát triển

– Sự tiếp xúc văn hóa với các quốc gia khu vực: Chăm pa, Trung Quốc…


chúc bạn học tốt !!!

Lời giải 2:

Họ tên người giải: lichaengg1

1. Đời sống văn hóa:

– Tín ngưỡng cổ truyền phổ biến như: thờ tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc

– Nho giáo được chú trọng

– Các hoạt động văn hóa như ca hát, trò chơi phổ biến và phát triển

– Tập quán sống giản dị

2. Văn học:

– Văn học chữu Hán

– Chữ Nôm phong phú

– Đậm đà bản sắc dân tộc

3. Giáo dục và khoa học – kĩ thuật:

a) Giáo dục

– Có trường công và trường tư

– Thi cử đều đặn

⇒ Giáo dục phát triển

b) Khoa học – kĩ thuật

– Lịch sử: Bộ Đại Việt sử kí của Lê Văn Hưu

Đọc thêm  American English File 2 E 2 Studentbook: With, American English File 2

– Quân sự: Tác phẩm Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo

– Y học: Tuệ Tĩnh nghiên cứu cây thước nam để chữa bệnh cho nhân dân

– Thiên văn học: nhà thiên văn nổi tiếng như Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán

– Sử học: Lê Văn Hưu biên soạn bộ Đại Việt sử kí gồm  quyển

– Quân sư: Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo

– Y học: Tuệ Tĩnh

– Thiên Văn học: Đặng Lộ, Trần Nguyên Đán

– Kĩ thuật: Hồ Nguyên Trừng và các thợ thủ công giỏi chế tạo đc súng thần cơ và thuyền lớn

4. Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc:

a. Kiến trúc:

– Xây dựng nhiều công trình kiến trúc mới: Chùa Phổ Minh ( Nam Định ) , thành Tây Đô ( Thanh Hóa)

b. Điêu khắc:

– Lăng mộ vua và các quí tộc có nhiều tượng hổ, sư tử, chó và các quan hầu = đá. Hình rồng khắc trên đá trau chuốt, có sừng uy nghiêm

Câu 2:

Vì:

+ Văn hóa, khoa học thời Trần ptrien là do những chính sách quan tâm đúng đắn cùng vs các biện pháp cụ thể của nhà nc

+ Nền kinh tế ptrien, xã hội ổn định có điều kiện ptrien khoa học – giáo dục trong cả nc

+ Các tác phẩm văn học ra đời trong điều kiện các cuộc kháng chiến của nhân dân diễn ra và dành thắng lợi vang dội, vì vậy trong mỗi tác phẩm đều mang đậm lòng tự hòa, tự cường dân tộc

Đọc thêm  Nâng cao trình độ với tài liệu tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

                                                      $#lichaengg$

Viết một bình luận