1) Đâu là trận đấu tăng khủng khiếp nhất lịch sử, A: Trận vòng cung kursk, B: Trận stalingrad, C: Trận leningrad, D: Trận kharkov, Đâu là chiến dịch có quy mô lớn nhất lịch sử, A: chiến dịch vòng cun

Lời giải 1:

Họ tên người giải: filliallpiety2

1) Đâu là trận đấu tăng khủng khiếp nhất lịch sử

A: Trận vòng cung kursk

B: Trận stalingrad

C: Trận leningrad

D: Trận kharkov

Đâu là chiến dịch có quy mô lớn nhất lịch sử

A: chiến dịch vòng cung kursk

B: chiến dịch stalingrad

C: chiến dịch leningrad

D: chiến dịch babarosa

Đâu là chiến dịch có ảnh hưởng nhất đến kết cục của chiến tranh thế giới thứ 2

A: chiến dịch sao mộc

B: chiến dịch sao kim

C: chiến dịch sao thổ

D: chiến dịch sao thiên vương

Chúc Bạn Học Tốt !

Lời giải 2:

Họ tên người giải: tranquangphat8

1 trận stalingrad với hơn 2,5 triệu người chết

2 chiến dịch babarosa với 5 triệu quân đức tấn công ồ ạt liên xô

3 chiến dịch sao thiên vương 

Đọc thêm  . Dưới thời Trần việc trao đổ buôn bán với thương nhân nước ngoài được phát triển mạnh ở: *, 1 điểm

Viết một bình luận