1.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp vào thời gian nào?, 2.Ngày 1-5-1952 diễn ra sự kiện gì?, 3.Năm 1954 diễn ra sự kiện gì tiêu biểu?, 4.Hãy nêu tên một số tấm gương tiêu biểu trong

Lời giải 1:

Họ tên người giải: ericpeter3

$#Peter$

`1.`

Tháng 2-1951.

`2.`

Khai mạc Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc. Đại hội bầu ra 7 anh hùng tiêu biểu.

`3.`

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

`4.`

– Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ Châu Mai, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thisaonao1

Câu 1 . Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa – Tuyên Quang).

Câu 2.  Từ ngày 1 đến ngày 6/5/1952 đã diễn ra Đại hội Chiễn sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu trong phạm vi cả nước tại Bắc Thái nay là Thái Nguyên, bầu ra 7 chiến sĩ ưu tú để nhận danh hiệu Anh hùng.

Câu 2. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi (7/5/1954)

Câu 3. Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, Tô Vĩnh Diện dùng thân chèm pháo, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Trần Can hiên ngang dẫn đầu tiểu đội vượt qua lô cốt tiền duyên để xông vào sở chỉ huy, rồi cắm cờ lên lô cốt Him Lan… 

~ học tốt nhé~~

Đọc thêm  Sách Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim Trong Hẹn Hò Pdf, Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim Trong Hẹn Hò

Viết một bình luận