1. Ai là tổng chỉ huy quân Nguyên trong lần thứ hai xâm lược Đại Việt (1285)?, A.Ô Mã Nhi, B.Thoát Hoan, C.Toa Đô, D.Ngột Lương Hợp Thai

Lời giải 1:

Họ tên người giải: LeTrunng36123

1. Ai là tổng chỉ huy quân Nguyên trong lần thứ hai xâm lược Đại Việt (1285)?

A.Ô Mã Nhi

`B`.Thoát Hoan

C.Toa Đô

D.Ngột Lương Hợp Tha

`->`Thoát Hoan, ông là tổng chỉ huy quân Nguyên trong lần thứ hai xâm lược Đại Việt (1285)

`@“Trung`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: thanhloan072573

Ai là tổng chỉ huy quân Nguyên trong lần thứ hai xâm lược Đại Việt (1285)?

`\to` B.Thoát Hoan.

Đọc thêm  (Doc) Tiểu Luận Thương Mại Điện Tử Và Sự Phát Triển Của Nó Ở Vn

Viết một bình luận